About Us – Nerd Optimize

“ยิ่งอันดับดี ยิ่งถูกเห็นมาก, ยิ่งถูกเห็นมาก ยอดขายยิ่งดี” เราเชื่อว่าธุรกิจต้องเริ่มจากการทำให้คนอื่นรู้จักเรา นั่นทำให้ Nerd Optimize มุ่งมั่นพัฒนาความรู้จนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการทำ SEO ใน Google ซึ่งเป็น Search Engine ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก ‘Nerd Optimize’ ก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่สนใจเรื่องการตลาดออนไลน์ หลังจากเรารับทำการตลาดทุกรูปแบบ เราก็ได้พบว่าการทำ SEO เป็นการทำการตลาดออนไลน์ที่ยั่งยืน และมีค่าใช้จ่ายน้อยเมื่อเทียบกับการตลาดรูปแบบอื่น เราจึงให้ความสำคัญและศึกษาด้าน SEO จนเชี่ยวชาญนั่นเอง
cá cược trực tuyếnLiên kết đăng nhập
cá cược trực tuyếnLiên kết đăng nhập

เราเน้นเผยแพร่
สิ่งที่ได้ผลลัพธ์จริงเท่านั้น

cá cược trực tuyếnLiên kết đăng nhập

เราจริงใจ เปิดเผย
ทุกเทคนิคไม่มีกั๊กความรู้

cá cược trực tuyếnLiên kết đăng nhập

เราสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์
เพียงเท่านั้น

cá cược trực tuyếnLiên kết đăng nhập

เราทดลอง
ทดสอบอยู่ตลอดเวลา

cá cược trực tuyếnLiên kết đăng nhập

ทำทุกอย่าง อย่างมีแบบแผน
เพื่อไปสู่ความสำเร็จ

cá cược trực tuyếnLiên kết đăng nhập

เราให้ความสำคัญ กับความเป็นทีม
เพราะเราคือ Nerd Optimize

cá cược trực tuyếnLiên kết đăng nhập

ความตั้งใจของ Nerd Optimize

Nerd Optimize เราเชื่อว่าการทำการตลาดออนไลน์ คือการลงมือทำจริงๆ ไม่ใช่การอิงแต่ทฤษฎี เราทดลอง และทดสอบ จนกว่าจะรู้ว่าสิ่งนั้น ดีหรือไม่ หากสิ่งไหนที่ได้ผลลัพธ์ สามารถนำมาใช้ได้จริง นำไปต่อยอด พัฒนาบุคคลหรือธุรกิจของคนไทยได้ เรายินดีอย่างยิ่ง ที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งการสร้างคอนเทนต์ ให้คำปรึกษา และให้การเผยแพร่สิ่งนั้นต่อผ่านหลักสูตรของ Nerd Optimize

สิ่งที่เราสามารถทำได้

cá cược trực tuyếnLiên kết đăng nhập

Consultant

cá cược trực tuyếnLiên kết đăng nhập

Training

cá cược trực tuyếnLiên kết đăng nhập

Content

หากคุณกำลังต้องการอยากปรึกษา ใครสักคน ในด้าน Digital Marketing
Team Nerd Optimize ยินดีให้คำตอบที่เรารู้อย่างจริงใจ แบบไม่มีกั๊ก